skip to content

 

כשפועלים יחד בהרמוניה ואיזון, מגיעים יותר רחוק.

 קבוצה שפועלת בשיתוף פעולה והרמוניה, יכולה להגיע להישגים גבוהים יותר תוך זמן קצר יותר.

מתוך הכרות יותר טובה של הפרטים אחד את השני, נוצרת רשת של הבנה ותמיכה הדדית בתוך הקבוצה.

 

בגניה, אנו מציעים מגוון כלים העוזרים לנטרל אי הבנות במערכת, לשפר את המוטיבציה, להגביר את שיתוף הפעולה, להעלות את שביעות הרצון, ולהביא להזדהותם עם רוח הארגון.

 

 לאחר שנשוחח ונכיר את מבנה הארגון ואת סביבת העבודה, נבין את מטרות הארגון ואת רצונך האישי. נוכל לבחור כלי עבודה מותאמים ולבנות יחד תוכנית פעולה.

 

לצד כלים להגשמה ושביעות רצון, נשאיר אצלכם יחסי אנוש טובים, הכרה של היחיד בתרומתו לארגון ונתיבי תקשורת פתוחים.

הכלים בהם אנו מביאים רפואה לארגון מגוונים ומפתיעים, וכוללים בין היתר שיחות, ביו אנרגיה, תנועה מודעת, לימוד שימוש מדוייק במילים, יעוץ אישי, התבוננות חדשה, רפואה אינדיאנית צמחי מרפא ועוד.

 

 

מובטחת עליה בתפקודה של הקבוצה, תפוקתה, ושיפור מדיד בתוצאות הארגון.

חדשות:

כיתבו לנו:

 

email address:
Homepage:
URL:
Comment:

*:
:
:
: